Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

iPad APP

Espoon Matikkamaa on järjestänyt vesokoulutuksia espoolaisille opettajille Olarin koulussa iPad Appeista ja verkkovinkkeistä. Koulutuksiin ilmoittaudutaan Fronterin koulutusinfon kautta. Myös MAOL:n kevätpäivillä ollut iPad-pajoja. iPad Appien (sovelmien) listasta on julkaistu verkkoartikkelit eDimensiossa (pikku uutiset>>) ja LUMA Sanomissa (viikon paras vinkki>>).


LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET


JELLYBEAN COUNT (lukualue 0-10)
Erityisen hauska lukumäärän ja numeromerkinnän yhdistävä karkkipeli, jossa kutakin väriä voi pelata vain yksi tai useampi pelaaja. Lukumäärän voi muodostaa väritarjottimille yksi sormi tai usempi sormi kerrallaan.


NUMBER MAGIC2  (lukualue 0-10)
Strukturoitujen lukumäärien yhdistäminen toisiinsa. Vaihtoehtoina on yhdistää lukumäärä lukumäärään (pelikortti, domino, noppa, helminauha) tai numeromerkein kirjoitetusta luvusta visuaaliseen malliin. Tukee lukujen hajotelmien visuaalista hahmottamista.


VOIHAN MATIKKA!  (lukualue 0-10)
Alkuopetuksen soveltuva lukumääriä, yksinkertaisia summia ja erotuksia harjoittava suomalainen oppimispeli. Vastaus annetaan sormen avulla kasvattamalla lukumäärää nollasta. Valittava lukualue 0-4 tai 0-10. Jos summa tai erotus on laskettu väärin, näkyviin tulee visuaalinen malli. Helppokäyttöinen ja selkeä!


10 FRAME FILL (kymmenylitys), Cassroom Focused Software, Katso www-sivu Number Sense>>
Lukumäärän täydentäminen kymmeneksi. Pedagogisesti toimiva, munakennoja vastava visuaalinen malli, jossa värikiekkoja siirretään ensin sormien avulla. Lopuksi valitaan sopiva luku.


NUMBER LINES (lukusuora), Little Monkey Apps, Katso www-sivu>>
Lukusuoralla askeltamista eteenpäin (summa) tai taaksepäin (erotus). Sammakko on valmiina ensimmäisen luvun kohdalla. Sammakkoa voi siirtää lukusuoralla yhden mittaisilla hypyillä tai pitkällä loikalla suoraan vastaukseen. Myös lukusuoran aukkojen täyttämistä, testejä ja opetustaulupohja.


MISSING NUMBER (kokonaisluvut 0-10)
Mikä luvuista 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 puuttuu? Puuttuva luku täytyy etsiä mahdollisimman nopeasti ennen kuin peliaika loppuu. Kehittää hahmotuskykyä, sillä yhdeksän lukua ovat näkyvissä satunnaisessa järjestyksessä.


WILD SHEEP - lukulampaat (kokonaisluvut 0-20), BlockCroc, Katso www-sivu>>
Suomalainen sovelma, jossa lasketaan karanneita lampaita. Soveltuu yhteen- ja vähennyslaskujen sekä lukujen hajotelmien harjoitteluun. Pelissä käytetään iPadin kosketuselkeitä. Lampaita voi ensin koota sopivaan ryhmään ennen ympäröintiä. Sympaattinen, rauhallinen toteutus.


ZOOM (lukusuora), Motion Maths, Katso www-sivu, video>>
Upea zoomattava lukusuora, jossa eri kokoiset eläimet kertovat lukujen suuruusluokasta. Dinosaukset (T), sarvikuonot (S), koirat (K), sammakot (Y), mehiläiset (ko) ja kirput (so). Sijoita kuplassa oleva luku suoralle oikeaan kohtaan. Valikossa eri kokonais- ja desimaalilukujen lukualueita. Pisteen ja pilkun käyttö eroaa suomalaisista merkintätavoista.


LINE 'EM UP (lukualueen voi valita), Classroom Focused Software, Katso www-sivu Number Sense>>
Täydennä kokonaislukujen lukujono siiirtämällä sormella luku oikeaan paikkaan. Mahdollisuus vaihtaa mm. lukujonon pituutta (10, 15 tai 20 lukua) tai lukujonon aloituskohtaa. Selkeä ohjelma, joka tukee lukujonotaitojen hallintaa.


PEARL DIVER (lukusuora), Learning Games Lab, Katso www-sivu>>
Sulkeltaja hakee merenpohjasta helmiä simpukoista. Sähköankeriasta täytyy varoa. Lukuvälistä on annettu näytön oikeassa ja vasemmassa reunassa olevat luvut. Tehtävänä on etsiä puuttuvat luvut sulkellustehtävissä. Lukuväli vaihtelee, myös negatiivisia lukuja. Jos sukellus on sujunut hyvin pääsee leikkaamaan ankeriaasta tietyn kokoisia paloja. Toimiva sovelma, jossa on omaperäinen visuaalinen toteutus.


MATH KID (0-100)
Muunmuassa peruslaskutoimitusten ja prosentin harjoittelua. Jos laskutehtävään vastaaminen kestää, voi valita näkyviin visuaalisen havainnollistamismallin tai laskustrategian. Selkeä ulkosasu ja kuvamallit ovat ymmärtämistä tukevia. Laaja valikko tulee näkyviin Setup-kohdasta. Monipuolinen!


NUMBER RACK (lukualue 0-100)
Helmitaulu, jossa on viiden ryhmittely. Helmirivien määrää voi vaihdella yhdestä kymmeneen. Helmien lukumäärää voi peittää. Suositellaan lukumäärien hahmottamiseen.


TAP NUMBERS (lukualue 0-100)
Etsi ruudukosta peräkkäiset kokonaisluvut suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Tässä nopeustestissä on valittavissa, että lukuja on näkyvissä 9, 16, 25, 36 tai 49. Vaikeammassa peliversiossa aiemmin valitut luvut jäävät näkyviin.


GREATER (suuruuden vertailu)
Kokonaislukujen vertailua: "Kumpi luku on suurempi?" Oikea vastaus valitaan kahdesta kokonaisluvusta. Yksinkertaisesti toteutettu app perusharjoitteluun.


BALANCE ME (yhteen- ja vähennyslasku)
Siirrä yksi tai useampi punnus tasapainottamaan henkarimallisia vaakoja. Henkarien yläkoukuissa voi olla myös -1 ilmapalloja. Hauskan näköinen app, helppo käyttää.


SUPER 7 (positiivisten kokonaislukujen summaksi 7)
Minkä lukujen yhteenlaskusta saadaan summaksi 7? Yhdistä 6-kulmion muotoiset lukupelinappulat toisiinsa piirtämällä viiva siten, että ne eivät törmää muihin pelinappuloihin. Luvut kulkevat toisiaan kohti piirtämääsi reittiä ja katovat törmäyksessä, jos summa on 7. Yksinkertainen idea, joka on toteutettu hienosti pelinä.


HUNGRY FISH (yhteenlasku, lukujen hajotelmat), Motion Maths, Katso www-sivu, video>>
Ruoki nälkäistä kalaa yhdistämällä sormella ilmakuplissa olevia lukuja. Tavoiteluku on näkyvissä kalan sisällä. Kalan koko pienenee, jos sitä ei ruokita tarpeeksi. Mahdollisuus vaikuttaa lukualueeseen pelin vaikeustaso (1-18). Valittavissa yhteenlasku, vähennyslasku sekä negatiiviset luvut. Kehittää lukujen ja lausekkeiden hallintaa!


WINGS (kertolasku), Motion Maths, Katso www-sivu, video>>
iPadia kallistamalla lintu siirtyy oikealle tai vasemmalle. Valitse suurempi määrä laattoja. Oikean valinnan jälkeen lukumäärät tulevat näkyviin. Mahdollisuus laajentaa kertolaskun pohjustamisesta vaativampiin kertolaskuihin. Hieno grafiikka!


MY TIMES TABLES (lukujonot, kertolaskut 1-10, satataulu)
Harjoittele kertotauluja lukujonojen avulla tai etsi lukujonosta puuttuvia lukuja. Luvut luettu äänneen englanniksi. Luokka tai oppilas voi lukea äännen, kun iPad on äänettömänä. Testaa osaamista tai tutki satataulua. Monipuolinen app, jossa selkeä, humoristinen ulkoasu. Toimii!


10MONKEY KERTOLASKU (2-10), 10Monkeys, Katso www-sivu>>
10Monkeys kertolaskupeli on suomalainen app, josta laajempi tuoteperhe on verkkopelinä. Vapauta apinat ja treenaa kertolaskuja. Alussa kielivalinnassa suomi, mutta kertomerkkinä x. Useita vastausvaihtoehtoja ilmapalloissa. Sama vastaus voi toistua ja pyyhkäisyeleellä saa lisäpisteitä. Hieno grafiikka, rauhallinen viidakon äänimaailma. Suositeltava!


FAST FACTS Appit (summa, erotus, tulo, osamäärä)
Kaikki laskutoimitukset Fast Fact Math -appissa. Erilaisia toimintoja esim. kirjoita vastaus tai valitse vaihtoehdoista, valitse tiettyyn lukuun tai kaikkiin valikon lukuihin 1, 2, …, 12 liittyvät laskut. Väärän vastauksen jälkeen mahdollisuus katsoa tehtäväkortin takaa, miten lasku olisi pitänyt laskea. Tällöin näkyviin tulee visuaalisia ajattelu- sekä laskumalleja.  Peruslaskutoimitusten rutiinien harjoitteluun.


MATHTOPIA, FRACTIONS
Oikeassa reunassa on pelialustalta etsittävät vastaukset. Valittavana on yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuista erilaisia lausekkeita, joista etsitään tiettyä samaa vastausta. Myös roomalaisia lukumerkintöjä. Luvuista muodostetaan vähintään kolmen samanlaisen vastauskiekon suoria, myös kiekkojen paikkojen vaihtaminen sormilla on mahdollista. Oma sovelma murtoluvuille. Visuaalisesti selkeä. Vastausvaihtoehdot kasvavat pelin edetessä.


MATH WIZ (peruslaskutaito, lukujono, kulmat)
Valittavana aihealue tai testi, jossa arvotaan sekalaisia kysymyksiä. Oikea vastaus valitaan neljästä vaihtoehdosta. Soveltuu mm. kertolaskuharjoitteluun.


STRENGTH IN NUMBERS (muodosta lasku)
Muodosta laskulausekkeita annetuista kokonaisluvuista, kun lausekkeen arvo on annettu. Siirrä valitsemasi luvut ja laskutoimitus annetuista vaihtoehdoista sormella alareunaan tyhjiin ruutuihin.Toimii!


ORDER OF OPERATION GAME, 5 DICE (muodosta lasku)
Valitse pelitaso, jossa on näkyvissä käytössä olevat laskutoimitukset. Viidestä nopan silmäluvusta tulee muodostaa lauseke ja yrittää saada annettu tavoiteluku lausekkeen arvoksi. Silmälukuja voi käyttää numeroina ja muodostaa useampi numeroisia lukuja. Lauseke tulee näkyviin alareunaa. Pelin vaikeutuessa tavoiteluku on jo haastava ja käytössä on sulkumerkit. Selkeä, hyvä app!


OPERATION MATH (peruslaskutoimitukset)
Agenttitarinaan toteutettu peruslaskutoimitusten harjoittelupeli, jossa englanninkieliset oheistekstit. Laskujen vastaukset syötetään rannelaskukoneen näyttöön. Oikeat vastaukset avaavat lukittuja ovia. Päässälaskutaitojen harjoittelua agentin roolissa.


OOJLE (lausekkeen arvo, laskujärjestys), BcWebWise,  Katso www-sivu>>
Muodosta lausekkeita annetuista luvuista ja laskutoimitusmerkeistä, kun lausekkeen arvo on annettu. Voit käyttää haluamasi määrän samoja laskutoimitusmerkkejä. Siirrä luvut ja laskutoimitusmerkit luolien oville. Useita eri pelitasoja, mutta eteneminen vain ratkomalla annetut ongelmat. Sympaattinen grafiikka. Hyvää perusharjoittelua!


EINSTEIN CUBES (lausekkeen arvo, laskujärjestys), Mantiz Game Studios
Siirrä nopat isoihin neliökehyksiin ja peruslaskutoimitusmerkit pieniin neliökehyksiin siten, että noppien silmäluvuista laskettu lausekkeen arvo on Goal-kohdassa annettu tavoiteluku. Hyvää perusharjoittelua!


EQUATOR (lausekkeen arvo, lukujen hajotelmat), Tigerface Games, Katso www-sivu>>
Kahden pelaajan tai kahden joukkueen peli, jossa edetään pelaajien saadessa omista lausekkeistaan keskenään saman arvon esim. 9 - 1 = 7 – 3 + 4. Joukkueet pelaavat matikkapeliä samalla iPadilla vastakkaisilta puolilta. Hieno grafiikka. Yksinkertainen, mutta toimiva matematiikan peli-idea.


MULTIPLYING BY 10, 100 and 1000 (kertolasku), MyBlee, Katso MyBlee Appien lista>>
Oppituntivideoita ja tehtäviä, joiden vastaukset kirjoitetaan numero kerrallaan ruutuihin. Ohjelma tulkitsee sormen avulla kirjoitetut vähänkin epäselvät numerot helposti väärin eikä kirjoittamisessa ole korjausmahdollisuutta. Ei tue paikkajärjestelmän ideaa, vaan oppimisvinkit pohjavat muistisääntöön "lisää nollia luvun loppuun". Soveltuu laskujen rutiiniharjoitteluun selkeällä käsialalla.


FILL THE CUP (havainnollistamismalleja)
Useita visuaalisia, havainnollistavia ajattelumalleja: erotus - ja summalaskuparit värisauvoilla, murtoluvut mukin täytöllä sekä summia ja kertolaskuja vaakamallilla. Tee ensin konkreettisesti, käytä appia toiminnallisten tehtävien jälkeen.


LEARN LONG DIVISION (jakolaskualgoritmi)
Jakolaskualgoritmin vaiheet jakokulmassa: kuinka monta kertaa, kerro, vähennä ja vie alas. Kirjoita oma jakolasku järjestyksessä jakaja, jakomerkki ja jaettava. Suorita jakolasku vaiheittain, ohjeet alareunassa englanniksi. Tässä appissa jakolasku laskettavissa vain kun jaettava > jakaja ja algoritmia ei voi jatkaa desimaaliosaan. Vastaukseksi jää osamäärän kokonaisosa sekä jakojäännös.


BLANK MATH (kerto- ja jakolaskualgoritmi)
Allekkainlaskualgorimien pohjalta tehtyjä ongelmatehtäviä, joissa kerto- tai jakolaskussa on jätetty tyhjiä kohtia numeroita varten. Yksinkertainen, mutta toimiva app. Haastaa ajattelemaan!


PUZZLE MATH #002, PUZZLE MATH #003 (lausekeongelmia)
Sijoita luvut lausekeristikkoon, jossa riveillä ja sarakkeissa olevien lyhyiden lausekkeiden arvot on annettu. Käytettävissä oleva lukualue rajattu ja kutakin lukua saa käyttää vain kerran. Helppokäyttöinen pelisovellus, joka kehittää lyhyiden peruslaskutoimituksista koostuvien lausekkeiden rakenteiden hallintaa ja päättelytaitoja!


NUMBLER (lausekkeiden/tosien väitteiden muodostaminen), Braining Camp, Katso www-sivu>>
Sanapelin pohjalta tehty matemaattinen lausekepeli, jossa mahdollisuus haastaa kone tai valita kaksinpeli. Kullakin pelivuorolla käytössä on 6 numeroa, joista voi rakentaa lukuja. Lisäksi on käytössä 4 peruslaskutoimitusmerkkiä sekä =. Pelaajan tehtävänä on omien taitojen mukaan sijoittaa pelilaudalle mahdollisimman pitkiä tosia väitteitä. Selkeä ulkoasu, hyvä toimivuus.


FRACTIONS  (murtoluvut), Braining Camp, Katso www-sivu>>
Murtolukuja käsitellään monesta eri näkökulmasta. Päävalikossa 1) johdanto murtolukuihin, 2) yhtä suuret murtoluvut, 3) yhteinen tekijä, 4) murtolukujen vertailu ja järjestäminen, 5) summa ja erotus sekä 6) kerto- ja jakolasku. Jokaisessa kuudessa kohdassa on valittavana oppitunti, havainnollistamismalli, kysymykset ja haaste. Monipuolinen app, joka tukee murtolukujen laskutoimitusten ymmärtämistä.


BASIC FRACTION  (murtoluku- ja yhtälötehtäviä)
Mikä murtoluku on kuviossa? Tunnistustehtävissä (identify) ja murtolukujen suuruusvertailuissa (compare) murtoluvuista näkyvissä palkki-, rengas-, suorakulmio- tai sektorikuvat. Laskuvalikossa valittavana murtolukujen supistaminen (reduce), summa, erotus, tulo, jakolasku tai peruslaskutoimitukset (random). Kohdassa x on yhtälöitä murtomerkinnöillä.Tehtävät ovat liitutaulupohjalla, johon voi tehdä esim. lavennus- tai supistusmerkinnät. Liitutaulun saa myös koko näytön kokoiseksi. Monipuolinen app, joka soveltuu koko peruskouluun.


MATH FACTIONS  (murtoluvun käsite, opetusvideot, engl.)
Murtolukumalleja animoituna sekä teoria- ja tehtäväkokonaisuuksia. Kokonaisuuksien alussa aina johdanto-osuus. Selkeä didaktinen kokonaisuus, mutta vaatii peruskäsitteiden hallintaa englanniksi. Englanninkieliset videot omana appina Fraction Basic.


FRACTION BASIC (murtolukuvideoita, engl.)
Englanninkielisiä opetusvideoita murtoluvuista, joista matemaattisena mallina käytetään värisauva. Videoissa teoria - ja esimerkkiosuudet selitetty puheena. Mahdollisuus siirtyä haluamaansa kohtaan. Esimerkiksi itsenäiseen opiskeluun, kunhan selviää englanninkielisestä käsitesanastosta.


MIND4LEARNING, Experience Math´s -sarja, www-sivusto>>
Osat Fractions and Decimals,  Multiplication,  Division sekä näihin liittyvät appit opettajille (Teacher App) . Kolme suoritustasoa ikäryhmittäin tai oppilaan oman suoritustason perusteella: Foundational (beginner, remedial, special ed.), Intermediate (grade 4-5) sekä Proficent (advanced, middle school ready). Teachers Appeissa selitetään diasarjana  appsarjan pedagogisia linjauksia kunkin osan sisällöistä. "Apps that build the Seven Math Senses -what the strongest math students have in mind."


FACTOR SAMURAI (alkutekijöihin jako)
Leikkaa näkyviin tulevat luvut alkutekijöihin sormen liikkeellä. Jatka alkutekijöihin jakamista esim. 16 jakautuu ensin kahdeksi 4:ksi, jotka jakautuvat kahdeksi 2:ksi. Peli loppuu, jos osut alkulukuun kolme kertaa. Useille oppilaille muista appeista tuttu peli-idea, joka innostaa harjoittelemaan lukujen alkutekijöihin jakamista. Koukuttava!


DOCTOR NUMBERS (lauseke, yhtälö, päässälasku)
Testaa taitosi 10 tehtävän testillä ja valitse oikea vastaus neljästä vaihtoehdosta. Pelissä on aikarajoitus, aikapalkki näkyvissä. Neljä pelitasoa lyhyistä lausekkeista murtolukulausekkeisiin ja yhtälöihin. Hauskasti toteutettu app. Soveltuu yläkouluun esim. päässälaskutuokioon tunnin alussa tai lopussa.


MATHS PUZZLE (tekijöihin jako)
Testaa, kuinka nopea olet löytämään pelattavien lukujen tekijän neljästä tarjolla olevasta luvusta. Siirrä keskellä olevat luvut sormella oikean tekijän kohdalle ennenkuin pelattavat luvut häviävät näkyvistä. Jaollisuussääntöjen hallinta ja päässälaskutaidot nopeuttavat pelaamista. Haasteita kerrakseen!


MATH MUTINY (yläkoulun matematiikan sisältöjä)
Hauskasti merirosvotarinaan toteutettu ruudukkotehtävä, jossa etsitään kaikki oikeat vastaukset pelialustalta juoksuttamalla merirosvoa sormella piirretyllä reitillä. Simpukka yrittää estää liikkumista. Tehtäväkartalla aihealueina aritmetiikkaa, alkulukuja, tekijöitä, kertolaskua ja erisuuruus. Hyvää perusharjoittelua!


MATH 7 (yläkoulun matematiikan sisältöjä)
Sisältää mm. negatiivisten lukujen, itseisarvo- ja prosenttilaskuja. Vastaa oikein kysymyksiin ja liikuta pientä apinaa tikkaita alaspäin kohti seuraavaa laskutehtävää. Liikuttaminen iPadia kallistamalla. Laskuissa vastaus valitaan neljästä vaihtoehdosta. Soveltuu perusharjoitteluun ja kertaamiseen.


MATH 8, algebra (yläkoulun matematiikan sisältöjä)
Sisältää mm. erisuuruusmerkkejä, potenssilaskentaa, polynomeja ja 1. asteen yhtälöitä. Pelivaihtoehtoina pienen apinan liikuttaminen, tehtäväkortit tai aikahaaste. Laskuissa vastaus valitaan neljästä vaihtoehdosta. Soveltuu perusharjoitteluun ja kertaamiseen.


MATHESIS (yläkoulun matematiikan sisältöjä) , NordicEdu, Katso www-sivu>>

Beta-versiovaiheessa oleva suomalainen sovelma, jota tehdään Piikkiössä koulun kehittämishankkeessa. Sisältää peruslaskutoimituksia, potensseja, polynomeja ja prosenttilaskuja. Teoriaosuudet, esimerkit ja tehtäviä.


MATH WORLD!!!
Tehtäväsarja sovelma, jossa aihepiireittäin lyhyitä tehtäviä. Kahdeksan aihekokonaisuutta ilmaiseksi mm. negatiivisten lukujen kerto- ja jakolasku, monomien potenssilaskuja ja logaritmista eksponettimuotoon. Lisäosat ostettavissa aihepiireittäin.


APPEJA LUOKKA-ASTEITTAIN


Smart Kid Maths, SkillPixels, Katso www-sivu>>
Suomalainen matematiikan sovelma, jossa on esikoulun, 1. j 2. luokan sisältöjä kysymyssarjoissa, jossa vastaus valitaan kolmesta vaihtoehdosta. Pelikohtainen hahmo valitaan pelin alussa. Useimmat kysymykset visuaalisia. Kielivaihtoehtona vain englanti, joka näkyy mm. tehtäväsarjojen otsikoissa, murtoluku-, jako-, kerto- ja aikamerkinnöissä.


Matikkakunkku Juniori, Matikkakunkku, Oddrobo Software, Katso www-sivu>>
Keskiaikaan sijoittuva ruotsalainen matematiikan sovelma, jonka juniorversio soveltuu yli 6-vuotiaille. Matikkakunkun, jonka ikäraja on 9 vuotta, sisällöt peruslaskutoimituksista yhtälöihin asti. Kielivalinnoissa mm. suomi, englanti ja ruotsi.


iTooch Math
grade 5 Junior High
Eri peruskoulun luokka-asteisiin (elementary, grade 5, grade 7, grade 8), Recess, SAT Worksheeets
Junior High, i Tooch Middle School
Englanninkielisiä monivalintatehtäviä esim. yläkoulun kertausosioon. Joitakin eroja määritelmissä esim. polynomissa muuttuja saa olla jakajassa. Edellyttää matematiikan englanninkielisen sanaston hallintaa.


Splash Math
grade 4 grade 5
Luokka-asteet 1-5, mutta 4. ja 5. luokkien appit, joiden sisällöt soveltuvat myös erinomaisesti kertaukseen yläluokille kunhan omaa riittävät englanninkielen taidot. Kattavat sisällöt, selkeät ylävalikot (aihealueet) ja tehtävävalikot. Laaja app, joka on toteutettu taidolla.MITTAAMINEN


ABC CLOCK
Monipuolinen, toimiva opetuskello. Selkeä ja iso kuva kellotaulusta. Viisareita voi lliikuttaa sormikosketuksella. Digitaalinen näyttö kellonajalle. Digitaalisen kellonajan saa pois näkyvistä.


GEOMEASURE
Etäisyyksiä ja pinta-aloja eri mittayksiköissä zoomattavalla maailmankartalla. Suurenna tai pienennä kartta-aluetta sormitoiminnolla.


 POLYNOMI, YHTÄLÖ


DRAGON BOX + (yhtälön ratkaisuideoihin tutustuminen), We want to know, Katso www-sivusto>>
Peli, jossa luodaan avatar ja liikutaan pelimaalimassa ratkoen tehtäviä. Yhtälöt on toteutettu aluksi kuvalogoilla (muuttuja laatikko) ja väreillä (pelinappulan oma väri/musta versio pelinappulasta), mutta myöhemmin mukaan tulevat myös kirjaimet. Kallis appiksi, mutta visuaalisesti upea ja ohjaa oikeisiin ajattelumalleihin!


DRAGON BOX 2 , 12+ (yhtälön ratkaisuideoihin tutustuminen), We want to know, Katso www-sivusto>>
Lisää yhtälön ratkaisua toimivalla peli-idealla toteutettuna. Visuaaliset hahmot vaihtuvat pelin edetessä muuttujaan ja vakiokirjaimiin. Mustapohjaiset hahmot ovat vastatermejä ja vihreä spiraali luku 0.


 

ALGEBRA BINGO (perusyhtälön ratkaisun keksiminen)
Valitse bingon pelityyli kahdeksasta eri vaihtoehdosta. Pelitasossa valittava summa, erotus, tulo, osamäärä tai sekalaisia laskutoimituksia. Lisäksi bingoruudukon luvut eli yhtälön ratkaisut voi rajata esim. pelkkiin positiivisiin lukuihin. Helpoista tehtävistä esim. x + 1 = 2 vaativampiin esim.  x/7 - 4  = 2. Bingoruudukossa 25 vastausvaihtoehtoa. Toimii!


  ALGEBRA TILES (polynomipalat) , Braining Camp, Katso www-sivu>>
Voit rakentaa polynomin paloista (1, -1, x, -x, x^2 ja -x^2) ja muodostuva lauseke näkyy alareunassa. Siirrettäessä vastatermit esim. x ja -x paloina päällekkäin ne häviävät. Kunkin palan kohdalla valikot 1) vaihda etumerkki 2) kopioi  ja 3) vaihda väri (default vaihtaa kaikki samat palat ko. väriseksi esim. negatiiviset palat siniseksi). Yhtälöosuus ei toimiva, mutta tähän löytyy alla oleva app. Mahdollisuus tutkia myös polynomien tekijöihin jakamista polynomipalojen avulla. Alareunan tussit käytössä omia merkintöjä varten.


  SOLVING EQUATIONS , Braining Camp, Katso www-sivu>>
Neljä toimintoa: oppitunti, kysymykset, yhtälön havainnollistaminen ja haaste. Oppitunti koostuu 34 diasta, joissa on myös interaktivisia osuuksia. Kysymykset monivalintatehtäviä. Havainnollistamisosuudessa vaakamalli sekä laskin (termit 1, 2, …, 9, x, 2x, …, 9x). Puolittaiset laskutoimitukset voi tehdä vasemmalle, oikealle tai molemmille puolille. Yhtälöissä on mukana myös murtolukuja. Alareunan tussit käytössä omia merkintöjä varten.


ALGEBRA TOUCH, Katso opettajan arvio (Edudemic.com, engl.)>>
Laaja algebrasisältö mm. lukulausekkeita, polynomeja ja yhtälöitä. Luvun jakaminen tekijöihin supistamista varten ja sulkujen poistaminen sormitoimintojen avulla. Laskujärjestys valitaan laskutoimitusmerkeistä ja termin siirtäminen summassa tai yhtälön toiselle puolelle tehdään sormitoimintona. Oppimiseen suunniteltu, matemaattisesti toimiva app yläkouluun ja lukioon perusteiden kertaukseen. Joistakin virheliikkeistä ei pysty peruuttamaan takaisin laskennallisesti, sillä puolittainen kertolasku puuttuu. Mahdollisuus tallentaa omia tehtäväsarjoja.


ALGEBOATS (lausekkeen arvo)
Lastaa satamassa lukukontit laivoihin, joissa on polynomilausekkeita. Siirrä kontti laivaan siten, että saat lausekkeen arvoksi jonkin lipuissa olevista luvuista. Siirrä kontti laivaan ja lippu mastoon. Tämän jälkeen satamaan tulee uusi alus. Haastaa laskemaan lausekkeiden arvoja, sillä satamassa on yhtä aikaa useita laivoja odottamasta lastausta. Selkeä, omaperäinen toteutus, joka toimii!


AGENT X
Sisältää haastavia tehtäviä, jotka on toteutettu ainutlaatuisesti agenttitarinan ympärille. Mustavalkoinen grafiikkka toimii! Haasteita vaikeimmailla tasoilla myös lahjakkaille oppilaille. Aihealueet yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri ja eksponentit. Useat tehtävänannot toteutettu yhtälömuodossa. Osassa desimaalilukuihin liittyvisssä tehtävistä voi harjoitella laskimen käyttöäkin.


FX ALGEBRA SOLVER
Satoja tehtäviä tehtäväpankissa sekä symbolinen laskin tehtävien ratkaisujen tarkistamiseen. Tehtäviä kokonais- ja murtolukujen lausekkeista funktioiden kuvaajiin. Valitse tehtävä ja katso ratkaisu. Yhtälön ratkaisusta laskin näyttää juuren, yhtälön ratkaisun välivaiheet sekä kuvaajan. Valitse Play solution, niin saat valmiin diaesityksen tehtävän ratkaisusta Pysäytä-toiminnolla! Muokkaa alkuperäistä tehtävää tai tee oma tehtävä.FUNKTIO


COORDINATE PICS (pisteet koordinaatistossa)
Käytössä koko koodinaatisto tai koordinaatiston 1. neljännes. Valitse oikea pisteen paikka koordinaatistossa annetulle pisteeelle. Selkeä ja helppokäyttöinen perusharjoitus, jossa oikeiden vastausten perusteella piirtyy kuva.


FUNCTION MACHINE (funktiokone)
Valitse funktiokoneeseen syötettävä kokonaisluku muodostamalla se numeroista 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Syötetyt x:n arvot ja saadut y:n arvot voi tallentaa taulukkoon. Tutki riippuvuutta ja selvitä sääntö. ?-kohdasta näkyy eri pelitasoissa käytettävät lukualueet. Pohjustusta funktiokäsitteelle. Hyvin toteutettu!


QUICK GRAPH, KZLabs, Katso www-sivusto>>
Yläkouluun ja erityisesti lukioon toimiva funktio-ohjelmisto, jossa kuvaajien tutkiminen on helppoa. Valittavana mm. koordinaatistovaihtoehtoja, arvotaulukko. epäyhtälön tasoalueen väri, trace-toiminto. Zoomaa sormitoiminnolla ja palauta alkuperäiset asetukset iPadia ravistamalla. Esimerkkikirjasto ja selkeä käyttöopas. Täysversio Quick Graph +.


GEOMETRIA


GEOBOARD (2 eri kokoista geolautaa), Toimii myös Math Learning Centre -verkkosivustolla! www GeoBoard>>
Toimiva, selkeä geolauta, jossa on käytössä eri värisiä kuminauhoja. Kuminauhat erottuvat hyvin tummalta pohjalta. Valittava kaksi eri kokoista geolautaa: 5 x 5-tappinen/16 ruutua ja 15 x 10-tappinen/126 ruutua. Innostaa kaiken ikäisiä kokeiluihin!


FOLDIFY (tasokuviosta kappaleeksi)
Valitse paperimalleista väritön malli (template) tai valmiiksi tehty 3D-kappaleen malli. Piirrä, väritä, tuo valokuva, lisää silmiä, neniä tms. Tehdyt muutokset näkyvät sekä tasomallissa että kappaleessa, jota voi pyörittää sormen avulla. Tulosta paperille tasomalli ja rakenna kappale.


PATTERN BLOCKS (monikulmiopalat), Braining Camp, Katso www-sivu>>
Rakenna monikulmiopaloilla erilaisia kuvioita ja tutki tesselaatioita. Jos keltaisen kuusikulmion pinta-ala on 1 niin, mitkä ovat muiden palojen pinta-alat? Muodosta myös muita murtolukuja. Käytössä valkoinen tai kolmioista muodostuva verkkomainen työskentelypohja. Pelikuvien rakentamista varten oma työskentelypohja.


GEOSPIN (monikulmiot tahkoina)
Kappaleen ympärillä pyörivät kaikki sen monikulmion muotoiset tahkot. Pyöritä keskellä olevaa avaruuskappaletta ja siirrä oikean muotoinen monikulmio tahkoksi. Lopuksi jälkelle jää pelkkä kehikko. Selkeät värit, helppokäyttöinen.


SYMMETRY (peilaus, kierto)
Symmetriatehtäviä, jossa joko värinappien tai musta-valkokuvionappien avulla täydennetään symmetrisia kuvioita. Valittavana peilaus symmetria-akselien, suorien suhteen tai kiertosymmeria. Pelitasoina helppo, keskivaikea ja vaikea.


SYMMETRY SUFFLE (siirto, kierto, peilaus tasossa)
Tutustu symmetriaan muokkaamalla teekuppien asentoja. Harjoittele ja pelaa. Kaunis, omaperäinen ja visuaalinen sovelma.


LOOK AGAIN (visuaalinen hahmotus)
Tutki, mistä päällekäin asetetuista viivakuvioista tehtävän kuvio muodostuu. Haastavia hahmotustehtäviä!


GEOGEBRA
Verkossa ilmaiseksi toimineesta GeoGebrasta on nyt myös ilmainen iPad-versio. Katso GeoGebra-sivusto>>
Katso valmiita havainnollistamismateriaaleja sekä työskentelyalustoja oppilaille GeoGebraTubesta>>


AREA REGTANGLE (suorakulmion pinta-ala), Braining Camp, Katso www-sivu>>
Sovelmassa on
valittavana oppitunti, havainnollistamismalli, kysymykset ja haaste. Interaktiiviset opetusdiat englanniksi. Osassa tehtäviä SI-järjestelmän yksiköiden lisäksi ft, ft^2, in ja in^2.  


AREA PARALLELOGRAM (suunnikkaan pinta-ala), Braining Camp, Katso www-sivu>>
Sovelmassa on valittavana oppitunti, havainnollistamismalli, kysymykset ja haaste. Interaktiiviset opetusdiat englanniksi. Osassa tehtäviä SI-järjestelmän yksiköiden lisäksi ft, ft^2, in ja in^2. Pinta-alan opetus pohjautuu suorakulmion pinta-alan kaavaan.


AREA TRIANGLE (kolmion pinta-ala), Braining Camp, Katso www-sivu>>
Sovelmassa on valittavana oppitunti, havainnollistamismalli, kysymykset ja haaste. Interaktiiviset opetusdiat englanniksi. Osassa tehtäviä SI-järjestelmän yksiköiden lisäksi ft, ft^2, in ja in^2. Pinta-alan opetus pohjautuu suunnikkaan pinta-alan kaavaan.


GEOMETRIQ (lasku- ja käsitetehtäviä)
Yläkouluun haastaviakin geometrian laskutehtäviä sekä käsitetehtäviä (engl.), joissa siirretään sormella vastausvaihtoehto oikeaan kohtaan. Tutustu ja testaa viisi tehtävää ilmaiseksi. Tarjolla maksullisia lisätehtäväpaketteja tehtävät 6-49  ja tehtävät 50-99. Soveltuu vaikkapa kertausmateriaaliksi, kunhan huomauttaa oppilaille yksikkövirheistä.


3D DIAMONDS (origami)
Merkintöjen ja perustaitosten jälkeen vaiheittaiset kuvalliset ohjeet, miten voi rakentaa 10 erilaista origamikappaleita. Vaatii tarkkuutta, huolellisuutta ja kärsivällisyyttä sekä kykyä tulkita monivaiheisia kuvallisia ohjeita. Tarjolla vaativia haasteita!


PYTHAGORAS THE GAME (Pythagoraan lause)
Nimestä huolimatta kysesssä ei ole mikään varsinainen peli. Yhdeksän yläkouluun soveltuvaa tehtävää, joista ensimmäisessä etsitään Pythagoraan lauseen toteuttavia lukuja. Laskutehtävissä myös mallikuvio-versio, johon voi tehdä omia merkintöjä. Mukana myös lyhyt henkilöhistoria ja animaatio Pythagoraan lauseesta. Laskin olisi hyvä lisä joihinkin appin tehtäviin.


iCROSSS
Tutki Platonin ja Arkhimedeksen kappaleita, pyramideja, särmiöitä ja muita kappaleita. Kierrä kappaleita sormen avulla. Piirrä monikulmiopintoja tahkoille tai kappaleiden sisälle valitsemalla kolme pistettä. Opastettu käyttöinfo oikeasta ylänurkasta.


TRIGONIR
Trigonometriset funktiot (sin, cos, tan, cot) yksikköympyrässä. Siirrä harmaata nuolta vaihtaaksesi astelukua. Trigonir-tekstistä saat näkyviin myös radiaaneja ja alareunan ruudukkologosta saat näkyviin irrationaalisia x:n ja y:n arvoja. Valikko tulee näkyviin oikean ylänurkan nuolimerkistä. Yksikköympyrän lisäksi sovelmassa kaavakokoelma, teoriaosuus sekä interaktiiviset kuvaajat.


MUUT


MATH DOODLES (ongelmatehtäviä)
Ongelmien lisäksi ajatuksia siitä, mitä matematiikka on, missä matematiikkaa on... Tutki myös taustalla harmaalla olevia kuvia ja tekstejä. Kaunis, omaperäinen ja visuaalinen sovelma.


MATH SNACKS (animaatioita), Learning Games Lab, Katso www-sivu>>
Englanninkielisiä videoanimaatioita matikkatarinoista aiheina mm. lukusuora, mittakaava ja suhde.

Animaatioiden www-sivusto>> 


BRAIN LAB
Testaa ja harjoita muistia, logiikkaa, päässälaskua ja visuaalista hahmotusta.


IQ TEST
Älykkyystesteissä valittavana useita eri osa-alueita esim. analogia, sukulaissuhteet, luokittelu, looginen päättely. Tehtävät sisältävät paljon sanallisia, englanninkielisiä tehtäviä.


MINDS OF MATH, IBM & Eames Office, Katso video>>
Visuaalisessa Minds of Modern Mathematics –appissa on matematiikan merkkihenkilöitä ja tapahtumia interaktiivisella historian aikajanalla vuosina 1000-1950. Videokirjastossa mm. Eratosthener ja Symmetry.


MY SCRIPT CALCULATOR, Vision Objects, Katso www-sivu demo (video)>>
Lukuihin liittyvät laskut kirjoitetaan sormen avulla. Teksti muuntuu käsialasta koneella kirjoitetuksi. Kertolasku x, jakolasku /, desimaalipiste. Lausekkeita voi rakentaa vaiheittain esim. kirjoita 2 x 4 - 1 (näkyviin  = 7), lisää sulut ja eksponentti 2 (= 7 häviää näkyvistä, lausekkeen vastaus = 49). Laskee myös mm. neliöjuurten,  trigonometristen funktioiden ja murtolausekkeiden likiarvoja. Mahdollisuus vaihtaa desimaalien määrä, asteet/radiaanit, vasenkätisyys.


STEPS2 MATH
Laskujen välivaiheet näkyviin yksi kerrallaan perusteluiden kera. Voi kirjoittaa sekä lausekkeita että yhtälöitä. Lisätietolinkit Wikipediaan. Appin suomenkielen kääntäjä ei usein toimi matematiikan kielessä. Osa englanninkielisistä sanoista jää kääntämättä ja osa käsitteistä käännetty väärin.ÄLYPELIT


2048 4 IN 1 ROW, made by mathematicians CHOCOLATE FIX


CLOCKWORK BRAIN COMBI! COMBI! CLASSIC


CROSS FINGERS FISH CRACKERS FLOW FREE


MATHLAND NUMBER LINK  PICK A PICS

 


PRIMO KAKURO RUSH HOUR SET


SKILL GAME,  SKILL GAME ARCADE SNUGGY PACK


STICK MATH TRAIN CONDUCT  TRISET


Tietoa Explain Everything sovelmasta>>
SIIRRY   iPad-listan alkuun>>

SIIRRY   Espoon Matikkamaan etusivulle>>

ENGLANNINKIELISIÄ SIVUSTOJA
Mathematics Apps>>
iPad in Education, Numeracy>>
Transum, iPad Maths>>
Mr G Online, mathematics>>
Scoop it, iPads in Education>>

Tap into Teens Mind>>
Teaching with iPad>>
Padagogy Weel, Alan Carraingtonin blogi
>>