Espoon matikkamaa – matematiikka on kiehtovaa!

Mitä matematiikka on? Miksi se on taito, jota jokaisen kannattaa harjoittaa läpi elämänsä?

Matemaattisia kaavoja

Espoonmatikkamaa.fi on sivusto, joka on luotu intohimosta matematiikkaa kohtaan.

Matematiikka on laji, tieteenala ja kieli, joka antaa harjoittajalleen hyvät eväät elämään ja jatko-opintoihin lukion jälkeen. Matematiikan opiskelu ja harjoittaminen on ennen kaikkea itsensä kehittämistä. Matemattisen taidon kehittäminen johtaa parempiin ongelmanratkaisukykyihin, ja joidenkin tutkimusten mukaan yleiseen elämässä pärjäämiseen. Voisi siis sanoa, että jokaisen tulisi opetella ainakin lukiotason pitkä matematiikka elämässään.

Matematiikassa tarvitaan ajattelukykyä. Matemaattiset pulmat ovat usein ongelmia, jotka ratkeavat vain kokeilemalla, harjoittelemalla ja opitun tiedon soveltamisella. Matematiikassa ei kehity hyväksi, ellei laske laskuja rutiininomaisesti ja opettele uusia tekniikoita, sääntöjä ja laskutapoja. Pelkkä oppikirjan lukeminen harvoin riittää matemaattisten taitojen syvälliseen kartoittamiseen. Matematiikkaa ei opi ainoastaan lukemalla, vaan sitä tulee harjoitella ennen kaikkea säännöllisen laskemisen muodossa.

Teknologian ja tietotekniikan osaamista tarvitaan maailmassa jatkuvasti, ja kysyntää koodareille ja tietotekniikan insinööreille on hurjassa kasvussa. Kaikki teknologian ja tietotekniikan tieteenalat pohjautuvat aina luonnontieteisiin, etenkin matematiikkaan ja fysiikkaan. Ilman perusteiden hallitsemista matematiikasta voi varsinkin diplomi-insinöörin opinnot olla haastavia.

Matematiikan määritelmä

Katso tästä hauskoja matemaattisia kuvioita

Matematiikan, fysiikan ja luonnontieteiden perusasiat kuuluvat kaikkien yleissivistykseen, ei vain tulevien matemaatikkojen tai diplomi-insinöörien. Lukioikäisenä kannattaakin siis panostaa matematiikkaan ja luonnontieteisiin, sillä ne aineet haltuun ottamalla avaa elämässään lukuisia ovia!

Tiesitkö, että sana “matematiikka” tarkoittaa karkeasti käännettynä oppimisen taitoa, halua oppia asioita? Matematiikan ja luonnontieteiden ei tarvitse olla vain kankeita työkaluja, vaan ne voivat tarjota harjottajalleen kehittymisen muodossa iloja ja onnistumisen elämyksiä samoiten kuin urheilulajit, soittimien soittaminen tai kuvataiteetkin.

Joskus voi kuitenkin olla hankalaa löytää motivaatiota matikan opiskeluun. Tärkeintä on vain saapua paikalle, ottaa vihko ja kirja käteen ja alkaa laskea. Suurin ongelma etenkin lukio-ikäisillä opiskelijoilla on, että matematiikan pulmista ei suoraan näe, mitä hyötyä niistä voi olla käytännön elämässä.

Matematiikka on ennenkaikkea kumulatiivinen tieteenala. Sen opitut asiat rakentuvat aina edellisten opittujen asioiden ja teorioiden päälle, lähtien aina plus- miinus- ja kertolaskuista yksinkertaisten yhtälöiden ratkaisuihin. Jos kunnon opiskeltua pohjaa matematiikassa ei ole, voi lukiossa haastavimpien kurssien kanssa olla vaikeuksia. Ikävä kierre alkaa siitä, kun uusia asioita tulee nopealla tahdilla, ja edellisiäkään opittavia asioita ei ole sisäistetty kunnolla.

Moni pitkän matikan valinnut tippuukin kelkasta pois tällä tavalla, ja jää jälkeen ikätovereistaan. Siksi tukiopetuksen ja alisuoriutuvien oppilaiden tukeminen on erittäin tärkeää, sillä liian moni laiskasti harjoitellut mutta älykäs oppilas alisuoriutuu ilman kunnon motivaattoria opiskella. 

Matematiikan perusteita voi onneksi opiskella Internetissä monessa eri mediassa. YouTubesta löytyy mm. Suomenkielinen OpetusTV, joka käy vaiheittain läpi matematiikan kurssien aiheita ja tehtäviä esimerkkeineen.