Nämä matemaatikot jokaisen tulisi tuntea

Pythagoras

Pythagoran lause on yksi tärkeimmistä keksinnöistä ikinä

Yksi maailman tunnetuimmista matemaatikoista on antiikin Kreikassa elänyt Pythagoras. Hän perusti mm. koulukunnan filosofiaan ja matematiikkaan. Pythagoras tuli tunnetuksi Kreikassa perustettuaan onnistuneen koulun, jossa yhdistettiin matematiikka ja uskonnollinen opetus. Pythagoras uskoi oppilaidensa kanssa, että koko maailma perustuu matematiikkaan ja koulun opetus perustui pääosin tähän väitteeseen.

Pythagoraan väitetään tehneen lukuisia teoksia matematiikasta ja fysiikasta, valitettavasti näitä teoksia ei ole säilynyt nykyaikaan. Matematiikan ja fysiikan lisäksi Pythagoras teki mm. lääketieteestä ja kasvatuksesta kirjoja. Hänen mukaansa on myös nimetty matemaattinen funktio Pythagoraan lause. Lauseen mukaan suorakulmaisen kolmion kateettien toisen potenssin summan neliöjuuri on yhtä suuri kuin hypotenuusan pituus.

Arkhimedes Syrakusalainen

Arkhimedes oli Pythagoraan ohella yksi tunnetuimmista matemaatikoista. Arkhimedeksestä poikkeuksen tekee se, että hänen aihealueensa ulottuivat lähes kaikkiin tieteen alueisiin. Arkhimedes olikin matematiikassa ja tekniikassa roimasti aikaansa edellä. Hän käsitteli monessa teoksessaan integraali- ja differentiaalilaskentaa, vaikka ne syntyivät nykyisessä muodossaan 1

800 vuotta myöhemmin. Arkhimedes loi perustan fysiikan hydrostatiikalle keksimällä Arkhimedeen lain, sen mukaan veteen upotetun kappaleen syrjäyttämän veden massa on kappaleen itsensä massa. Arkhimedeen laki tulikin siitä, kun kuningas halusi selvittää onko hänen kruununsa aitoa kultaa. Piin vakion määrityksessä Arkhimedes todisti, että piin likiarvo on lukujen 3.13 ja 3.15 välillä. Matematiikan osalla Arkhimedes oli lahjakas ja hänen matemaattisia teoksia on säilynyt 9 kappaletta kreikan kielellä. Arkhimeedeen tärkein teos on varmasti ”Metodi” joka käsittelee erilaisia alkulukuja, ja tasogeometriaa.

Eukleides

Eukleides oli yksi ensimmäisistä matemaatikoista

Eukleides Aleksandrialainenoli myös antiikin Kreikassa vuosina n. 300 eaa – 285 eaa elänyt matemaatiikko. Eukleideen kirjoittama merkittävä teos oli geometrian peruskirja, johon moni Pythagoraankin teos pohjautui. Geometrian peruskirja on yksi matematiikan historian tärkeimmistä teoksista. Sitä käytettiin jopa 1800-luvulle asti. Kirjassa esitellään esimerkiksi Eukleiden kehittämä Eukleideen algoritmi.

Algoritmilla voidaan määrittää kahden rationaaliluvun suurin yhteinen tekijä. Matematiikan ohella Eukleides tutki myös muita luonnontieteitä kuten fysiikkaa. Erityisesti fysiikassa häntä kiinnosti optiikka ja astronomia. Geometrian lisäksi Eukleides teki teoksia avaruusgeometriasta, erityisesti pallogeometriasta.

Demokritos

Demokritos (n. 460-370 eaa) oli antiikin kreikkalainen matemaatikko ja filosofi. Hänen elämästään ei tiedetä luonnontieteiden ulkopuolelta erityisen paljon. Tiedetään kuitenkin kotipaikaksi Abdera, Kreikka. Demokritos on tunnettu atomiopistaan, jonka hän muodosti matemaatikko Leukippoksen kanssa.

Teorian mukaan aine koostuu pienistä hiukkasista, yhdessä Leukippoksen kanssa Demokritos ennusti tämän käyttäen luonnostelemaansa lukuteoriaa. Demokritoksen alkuperäisistä laskennoista ei ole säilynyt konkreettisia todisteita nykypäivään. Muita tärkeitä Demokritoksen tutkimuksia liittyivät kosmologiaan ja geometriaan. Hän olikin elinaikanaan lähes kaikissa luonnontieteissä edelläkävijä.

Alan Turing

Modernin ajan yksi tärkeimmistä matemaatikoista oli brittiläinen Alan Turing (1912-1954). Hän tuli tunnetuksi toisen maailmansodan aikana, kun hän onnistui ensimmäisenä ratkaisemaan saksalaisten käyttämän Enigma-salauslaitteen koodin. Enigma-salauslaitteen koodin murtamiseen Turing käytti lukuteoriaa ja todennäköisyyslaskentaa.

Sodan jälkeisenä aikana Turing oli myös kehittämässä ensimmäistä ohjelmoitavaa binääriluvuilla toimivaa tietokonetta. Laskennan teoria tutkii nykyisin Turingin kehittämää binääritietokonetta. On myös löytynyt todisteita siitä, että Turing olisi ollut kehittämässä myös erilaisia tekoälyjä, tämä kehitystyö jäi valitetavasti kesken. Alan Turing teki itsemurhan syötyään syanidilla kyllästetyn omenan, hän oli kuollessaan vain 41-vuotias.