Matematiikan opiskelu lukiossa

Suomalaisessa lukiossa on kautta aikojen voinut opiskella matematiikkaa. Lukiomatematiikan tarkoitus on tutustuttaa opiskelija matemaattiseen ajatteluun ja loogiseen pohdintaan. Matematiikan perusideoita ja rakenteita käsitellään pakollisilla ja syventävillä kursseilla. Lukiossa matematiikan opiskelijat jaetaan kahteen pääryhmään: pitkä ja lyhyt matematiikka. Pitkän ja lyhyen matematiikan erottaa pääasiassa kurssien määrä ja niiden vaikeustaso. Lyhyessä matematiikassa on pakollisia kursseja 8 kappaletta, […]

Nämä matemaatikot jokaisen tulisi tuntea

Pythagoras Yksi maailman tunnetuimmista matemaatikoista on antiikin Kreikassa elänyt Pythagoras. Hän perusti mm. koulukunnan filosofiaan ja matematiikkaan. Pythagoras tuli tunnetuksi Kreikassa perustettuaan onnistuneen koulun, jossa yhdistettiin matematiikka ja uskonnollinen opetus. Pythagoras uskoi oppilaidensa kanssa, että koko maailma perustuu matematiikkaan ja koulun opetus perustui pääosin tähän väitteeseen. Pythagoraan väitetään tehneen lukuisia teoksia matematiikasta ja fysiikasta, valitettavasti […]

Matematiikkakilpailut ja oma harrastuneisuus

Miksi kannattaisi harjoitella matemaattisia taitoja? Arkielämässä käytämme lähes huomaamatta matematiikkaa koko ajan. Ostaessamme kahvia ja vaikka pullaa, laskemme kokoajan vaikka niiden hintoja yhteen. Yleisen harhaluulon mukaan matematiikka on paljon muutakin, kuin yhtälöitä ja kuvioita. Ilman matematiikkaa ei olisi kännyköitä, radioita, televisioita tai edes autoja. Matematiikka on oppiaineena ainutlaatuinen sillä se kehittää avaruudellista hahmotuskykyä, ongelmaratkaisutaitoja ja […]

Matemaattisia vakioita jotka jokaisen tulisi tuntea

Pii Varmasti yksi maailman tunnetuimmista matemaattisista vakioista on pii. Pii tunnetaan myös lempinimellään Arkhimedeen vakio ja sitä merkitään pienellä kreikkalaisella π-kirjaimella. Määritelmänsä mukaan pii on yhtä suuri kuin ympyrän kehän suhde halkaisijaansa. Pii on aina ympyrän kehän pituus, jos sen halkaisija on yksi. Ensimmäiset 5 desimaalia piistä ovat 3.1415. Piin historiaa Piin konsepti on todella […]